• 534 257 191
Szukaj
Close this search box.

Polityka zwrotów w Sklepie Internetowym "KLEOFAS" Natalia Łaszcz-Jagła

Niniejsza Polityka Zwrotów została opracowana zgodnie z przepisami prawa polskiego dotyczącymi zakupów na odległość, w tym przede wszystkim ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827, ze zm.).

§ 1 Prawo do odstąpienia od umowy

1.1. Klient, będący konsumentem w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta, ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość, bez podawania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia towaru.

1.2. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sklep o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia, na przykład poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: sklep@kleofas-zabawki.pl lub poprzez formularz dostępny na stronie internetowej sklepu.

1.3. W przypadku odstąpienia od umowy, Klient powinien odesłać towar niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sklep o swojej decyzji.

1.4. Klient ponosi koszty zwrotu towaru, chyba że Sklep zgodził się ponieść te koszty lub nie poinformował Klienta o konieczności ich poniesienia.

§ 2. Wyjątki od prawa do odstąpienia od umowy

2.1. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w przypadku dostarczenia towaru, który nie nadaje się do zwrotu ze względów higienicznych lub z powodu ochrony zdrowia, jeżeli został on otwarty po dostarczeniu.

2.2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje również w przypadku dostarczenia towaru, który po dostarczeniu, z uwagi na swój charakter, jest nierozłącznie związany z innym produktem.

§ 3 Zwracanie środków pieniężnych

3.1. Sklep zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy.

3.2. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem środków do czasu otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

§ 4  Stan towaru po odesłaniu

4.1. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

4.2. Sklep ma prawo potrącić odpowiednią część zwrotu, jeżeli stwierdzi, że wartość towaru uległa zmniejszeniu z winy Klienta.

§ 1 Postanowienia końcowe

5.1. Niniejsza Polityka Zwrotów jest składnikiem Regulaminu Sklepu Internetowego „KLEOFAS” i podlega przepisom regulującym stosunki pomiędzy Klientem a Sklepem.

5.2. W przypadku wszelkich niejasności lub sytuacji nieuregulowanych w niniejszej Polityce Zwrotów mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w tym przede wszystkim ustawy o prawach konsumenta.

sklep@zabawki-kleofas.pl

534 257 191