• 534 257 191
Szukaj
Close this search box.

Polityka Prywatności Sklepu Internetowego "KLEOFAS" Natalia Łaszcz-Jagła

§ 1. WPROWADZENIE

1.1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego „KLEOFAS” prowadzonego przez Natalię Łaszcz-Jagłę.

1.2. Administratorem danych osobowych jest Sklep Internetowy „KLEOFAS” Natalia Łaszcz-Jagła, NIP: 7642658696, REGON: 527160856.

1.3. Niniejsza Polityka Prywatności została opracowana w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).

§ 2. ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

2.1. Sklep Internetowy „KLEOFAS” przetwarza dane osobowe Klientów wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji zamówień, obsługi konta klienta, informowania o promocjach, nowościach i innych ważnych informacjach związanych z zakupami.

2.2. Sklep Internetowy „KLEOFAS” może przetwarzać następujące kategorie danych osobowych:

  • Dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail),
  • Dane dotyczące zawartej umowy zakupu,
  • Dane dotyczące historii zakupów,
  • Dane dotyczące preferencji zakupowych.

 

§ 3. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

3.1. Dane osobowe są przetwarzane w celu:

  • Realizacji zamówień i świadczenia usług,
  • Zarządzania kontem Klienta,
  • Informowania o promocjach i nowościach,
  • Spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa,
  • Archiwizacji celów dowodowych,
  • Prowadzenia analiz statystycznych.

§ 4. PODANIE DANYCH OSOBOWYCH

4.1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do zawarcia umowy zakupu oraz korzystania z niektórych funkcji Sklepu Internetowego „KLEOFAS”.

4.2. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

§ 5. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

5.1. Sklep Internetowy „KLEOFAS” podejmuje wszelkie niezbędne środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych przed utratą, zniszczeniem, nieuprawnionym dostępem czy też innymi formami niepożądanego przetwarzania.

5.2. Dostęp do danych osobowych mają jedynie upoważnione osoby zaangażowane w obsługę Sklepu, zobowiązane do zachowania poufności.

§ 6. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

6.1. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązującego prawa, w tym organom ścigania.

6.2. Dane osobowe Klientów nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.

§ 7. PLIKI COOKIES

7.1. Sklep Internetowy „KLEOFAS” może korzystać z plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu, analizy ruchu oraz dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb Klienta.

7.2. Klient ma możliwość samodzielnej konfiguracji ustawień dotyczących plików cookies poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej.

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1. Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie Sklepu Internetowego „KLEOFAS”.

8.2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności. Wszelkie zmiany będą publikowane na stronie internetowej Sklepu.

sklep@zabawki-kleofas.pl

534 257 191